Özgecmiş

*58. ve 59. Hükümetler Sanayi ve Ticaret Bakanı

*Mühendis *İşletme Ekonomisti

*Sanayici * Yeminli Mali Müşavir

1939 yılında Kemaliye – Başpınar’da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği’nden mezun oldu (1960).  İ.Ü. İşletme Fakültesi’nde işletme ekonomisi konusunda Lisans üstü ihtisas yaptı.  Kara Kuv. Ordu Donatım Okulu Eğitim ve Sicil Subayı ve aynı dönemde Balıkesir Lisesi Fizik Dersleri Öğretmeni olarak askerliğini yaptı. (1961-63) Evli, iki çocuk sahibi olup İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.; AR-TUR Turizm A.Ş. ; Kaleporselen Elektroteknik San.A.Ş.; Kale Makine ve Kalıp San. A.Ş.; Kale Export Ticaret A.Ş.; Kalebodur Seramik San. A.Ş.; Türk Suudi Yatırım Holding A.Ş.; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.; Bisan Bisiklet San. ve Tic. A.Ş.; Ege Mosan Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.;  Coşkun Mühendislik Müşavirlik A.Ş.; Coşkun İletişim Ltd. Şti.: AC Coşkun Yatırım A.Ş. Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., gibi şirketlerde Kurucu ve üst düzey yönetici olarak görevler yaptı.

*T.O.B.B. – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı  * DPT – Devlet Planlama Teşkilatı Özel İhtisas Komisyon Başkanı • İ.S.O.- İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili • MPM – Milli Prodüktivite Merkezi Başkan Vekili • TSE – Türk Standartları Enstitüsü ve “IEC” Uluslararası Elektroteknik Komisyonu Delegesi • İslam Ülkeleri Odalar Birliği Başkan Vekili • “ICC” Milletlerarası Ticaret Odası Türk Milli Komitesi Başkanı ve Konsey Üyesi • DEİK – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Kurucu Başkanı • Türkiye- Magrib (Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Moritanya) Ülkeleri İş Konseyi Başkanı • TUBİTAK Marmara Bilimsel ve Endistrüyel Araştırma Merkezi Yüksek Danışma Kurulu Üyeliği *İKV- İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı • Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı Kurucu Başkan Vekili • Türk Musikisi Vakfı Kurucu Mütevelli Üyesi • İş Dünyası Vakfı Başkanı • İstanbul Sanayi Odası Vakfı İSVAK Kurucu Üye • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi. * Aydınlar Ocağı Genel Başkan Yardımcısı • Birlik Vakfı Kurucular Heyeti Üyesi • Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi • EKEV Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı • Elazığ Kültür ve KEMAV Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı Kurucu Üyesi * Türk – Rus Ticaret Odası Kurucu Dönem Başkanı * Türk – Arap Ticaret Odası Kurucu Dönem Başkanı * ECO Chambers Kurucu Dönem Başkanı, Balkan Odalar Birliği Kurucu Dönem Başkanı, gibi kuruluşlarda mesleki ve gönüllü görevlerde bulundu.

 * Elektrik Mühendisleri Odası Üyesi, * İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Üyesi.

Hamburg Wirtschaft und Sprachenakademie Şeref Diploması, * TOSYÖV Mütevelli Heyet Şeref Üyeliği,  * İ.Ü. İşletme İktisadi Enst. Başarılı Yönetici Belgesi, * İstanbul Sanayi Odası Üstün Başarı Belgesi ve Meclis Şeref Üyesi, *ATO Ankara Ticaret Odası Meclisi Şeref Üyesi, * TİM Türkiye İhracatçılar Meclis Şeref Üyeliği, * TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Onursal Başkanı, *Türk - Alman Ticaret ve Sanayi Odası Onursal Başkanı * Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği Üstün Hizmet Şildi gibi birçok kuruluştan onursal üyelik ve ödüller aldı.  Ulusal   Enerji Forumu tarafından 2008 yılında Sürdürülebilir Yaşam Ödülüne layık görüldü. Dünya Gazetesi  tarafından yapılan Türk Ekonomisini başarıyla yönlendiren 10 kişi arasında yer aldı, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi ve Dünya Gazetesi tarafından yılın işletmecisi seçildi, ayrıca on beş Sivil Toplum Kuruluşu tarafından ayrı ayrı “Yılın Bakanı” seçildi.

   
Üniversite yıllarında tiyatro ve musiki çalışmalarına katıldı. Türkiye’nin Enerji Sorunları ve Çözüm Yolları, (Türkiye 2. İktisat Kongresi – DPT Yayınları) ; *  “Yalın Ayak” İsimli Şiir kitabı ile çeşitli gazete ve dergilerde; araştırma yazıları ve çok sayıda makaleleri yayımlandı. Uzun yıllar ISO – Dergisi ile TOBB – İktisat Dergisi ve Gazetesi Yayın Kurulu Başkanlığı yaptı.* Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığı döneminde otuzu aşkın bilimsel ve teknik konular üzerine araştırma ve inceleme çalışmalarını yönetti. Birçok şiiri, Türk Sanat ve Tasavvuf Müziği ile Türkü formunda bestelendi.

Şiir, fotografçılık, yüzme, masa tenisi, musiki özel ilgi alanlarıdır.

20., 21. ve 22. Dönem İstanbul Milletvekili. * T.B.M.M. Milli Savunma Komisyonu Başkanı. *Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sanayi, * Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, * Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyelikleri. *  Adalet ve Kalkınma Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

58. ve 59. Hükümetlerde Sanayi ve Ticaret Bakanı olarak;

* Yüksek Planlama Kurulu, * Özelleştirme Yüksek Kurulu, * e-Devlet İcra Kurulu * Ekonomi Koordinasyon Kurulu, * Ekonomik Sosyal Konsey, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu üyelikleriyle * “ESDK” Ekonomik Sorunları Değerlendirme Kurulu Koordinatör Bakanlığı yaptı.

Bakanlık görevi süresince: Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tüketici ve Rekabetin Korunması, Piyasa Denetimleri konularına öncelik verdi ayrıca ; Bağlı Kuruluşlar olarakta  *Rekabet Kurumu, * Türk Patent Enstitüsü, * Türk Standartlar Enstitüsü, * Milli Prodüktivite Merkezi,*  KOSGEB, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme Başkanlığı, * Türk Akreditasyon Kurumu, * Türkiye Şeker Kurumu, * Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş, * Sümer Halı A.Ş. ; ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, * Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, * Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri, * Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri gibi kuruluşlardan sorumlu olarak görev yapmıştır.